Archiwum kategorii: Bez kategorii

Komunikat Metropolity Przemyskiego w związku z apelem Ojca Świętego Franciszka

Nawiązując do prośby Ojca Świętego Franciszka serdecznie proszę, aby w środę 25 marca br. w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego o godzinie 12.00, we wszystkich kościołach w Archidiecezji, kapłani odmówili Anioł Pański, modlitwę Ojcze nasz i 3 razy Zdrowaś Maryjo w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych.

Jednocześnie Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Angelo Bagnasco przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) prosi, aby tego dnia odmówić również poniższą modlitwę.

„Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia.

Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym.

Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.

Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!”

Źródło:
https://przemyska.pl/2020/03/24/komunikat-metropolity-przemyskiego-w-zwiazku-z-apelem-ojca-swietego-franciszka/?fbclid=IwAR3zozRUNVoci8Sw71gIht9UGCT0ObsawOf6kzflxTXn9Gm1k5BqtI14r6k

Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski 24.03.2020

W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Mając na uwadze zdrowie i życie wszystkich Polaków, proszę o uwzględnienie tego faktu w kontekście nadchodzących celebracji, w tym liturgii Wielkiego Tygodnia – podkreśla w komunikacie przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

Więcej informacji:
https://episkopat.pl/przewodniczacy-episkopatu-prosze-o-uwzglednienie-ograniczenia-do-5-uczestnikow-zgromadzen-religijnych/?fbclid=IwAR2P-V2euXZNLr2ORDlCpZaTrED-JsArHztJYAGoc3igNM1P_rtgLv753OA

Ogłoszenie parafialne! 22.03.2020

Drodzy Parafianie!
Myślę, że nikt z nas nie spodziewał się, że doczeka takiego czasu jaki przeżywamy obecnie. W najczarniejszych snach nie śniło się nam, że przyjdzie czas kiedy to co oczywiste już oczywiste nie będzie.
I tak będzie z nadchodzącymi Świętami Wielkanocnymi.
To będą trudne Święta i wielka lekcja dla każdego z nas.
Na pewno nie będzie spowiedzi parafialnej do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni dlatego jesteśmy dla Was w konfesjonale codziennie od godz. 16.30.
Zachęcamy aby nie odkładać spowiedzi na później ponieważ my też musimy kierować się względami bezpieczeństwa. Na konfesjonałach są dodatkowe folie które są na bieżąco dezynfekowane. Co do przeżywania samego Triduum Paschalnego i Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego będziemy informować na bieżąco na grupie facebookowej oraz stronie parafialnej ponieważ sytuacja jest dynamiczna i co chwile wychodzą nowe wskazania.
Zapewniam Was o modlitwie w Waszej intencji i proszę także o modlitwę za nas. Na ten trudny czas niech dodadzą na nadziei słowa Jezusa skierowane do uczniów i niewiast po Zmartwychwstaniu:
Nie bójcie się! oto jestem z Wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata”

Komunikat Kurii Metropolitalnej

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, które ogranicza sprawowanie kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, mając na uwadze, że ww. ograniczenia nie stosuje się w przypadku, gdy liczba uczestników zgromadzenia wynosi nie więcej niż 50 osób, wliczając w to organizatora i osoby działające w jego imieniu, a także w nawiązaniu do pkt. 7. Zarządzenia Metropolity Przemyskiego z dnia 13 marca 2020 r., w poczuciu odpowiedzialności za siebie nawzajem oraz w trosce o zdrowie i życie, proszę o przekazanie – wszelkimi dostępnymi środkami medialnymi i komunikacyjnymi – wiernym przebywającym na terenie Archidiecezji Przemyskiej zachęty do skorzystania z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestnictwa w kościele we Mszy Świętej. Dyspensa zostaje rozszerzona na wszystkie osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w Eucharystii ze względu na ograniczenia państwowe.
Wiernych korzystających z dyspensy prosimy o korzystanie z transmisji radiowych i telewizyjnych, w szczególności przeprowadzanych
przez Radio FARA.

Jednocześnie prosimy wiernych, którzy po przyjściu do kościoła stwierdzą większą niż wymaganą Rozporządzeniem ilość uczestników liturgii, aby skorzystali z Mszy odprawianych w innych godzinach.
W przypadku przebywających w parafii kilku kapłanów, można celebrować Eucharystię dla wymaganej grupy wiernych w innych pomieszczeniach np. salach katechetycznych, z zachowaniem przepisów liturgicznych oraz wymaganych środków ostrożności i higieny.

W mocy pozostaje zachęta, by zwiększyć ilość Mszy Świętych sprawowanych w dni świąteczne, po to, by wierni mogli skorzystać z Eucharystii. Kapłanów proszę jednak, by dostosowali się w tym względzie do dozwolonej przepisami liturgicznymi ilości celebrowanych Mszy świętych w niedzielę i święta.
Udział wiernych w nabożeństwach Gorzkich Żali i drogi krzyżowej podlega tym samym przepisom i ograniczeniom.

Dobremu i miłosiernemu Bogu, do którego modlimy się w tym trudnym czasie w naszych domach oraz w osobistej modlitwie w kościołach i kaplicach, polecajmy siebie, nasze rodziny, służby medyczne oraz wszystkich mieszkańców naszej Ojczyzny.

Być człowiekiem wiary, to osobiście uczestniczyć

w Śmierci i Zmartwychwstaniu Chrystusa”

św. Jan Paweł II

  zmartwych

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy serdeczne i szczere życzenia wszystkim naszym Parafianom i przybyłym do nas Gościom.

Niech Zmartwychwstały Pan umocni Waszą wiarę, rozpali miłość i ożywi nadzieję.

Niech wielkanocne spotkanie ze Zwycięzcą śmierci, piekła i szatana stanie się dla Was źródłem głębokiej radości i pokoju serca. Niech każdy z nas stanie się świadkiem Chrystusowego zmartwychwstania w swoim środowisku.

Wszystkim wam życzymy błogosławionych świąt.

              Szczęść Boże!!!                    

adoracja

WIELKI CZWARTEK

Godziny 1900 – 2000 Bukowsko nr   1- 20
2000 – 2100 Bukowsko nr 21- 40
2100 – 2200 Młodzież-prowadzi OAZA

 

WIELKI PIĄTEK

Godziny 800 – 900 Bukowsko nr 41- 60
900 – 1000 Bukowsko nr   61- 80
1000 – 1100 Bukowsko nr   81- 100
1100 – 1200 Bukowsko nr 101- 120
1200 – 1300 Bukowsko nr 121- 140
1300 – 1400 Bukowsko nr 141- 160
1400 – 1500 Bukowsko nr 161- 180
1500 – 1600 Bukowsko nr 181- 200
1600 – 1700 Bukowsko nr 201- 220
1700 – 1800 Bukowsko nr 221- 240
2000 – 2100 Tokarnia
2100 – 2200 Młodzież-prowadzi OAZA

WIELKA SOBOTA

Godziny 800 – 900 kl III SP
900 – 1000 kl IV SP
1000 – 1100 kl V SP
1100 – 1200 kl VI SP
1200 – 1300 kl VII SP
1300 – 1400 kl II GIMN
1400 – 1500 kl III GIMN
1500 – 1600 Bukowsko nr 241 – 260
1600 – 1700 Bukowsko nr 261 – 280
1700 – 1800 Bukowsko nr 281 – 300
2000 – 2100 Bukowsko nr 301 – 320
2100 – 2200 Bukowsko nr 321 – do końca

 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

530 – 630 Wola Piotrowa, Karlików, Płonna

rekolekcje_wielkopostne_201

 

Niedziela – 18 III 2018 r.

730 Msza Święta z nauką ogólną Bukowsko
900 Nauka stanowa dla rodziców

Msza Święta z nauką ogólną

Gorzkie Żale

Wolica
1100 Msza Święta z nauką ogólną

Nauka stanowa dla rodziców

Bukowsko
1500 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

Msza Święta (bez kazania)

Bukowsko

 

 

Poniedziałek – 19 III 2018 r.

900 Msza Święta z nauką dla starszych i chorych Bukowsko
1600 Msza Święta z nauką ogólną Wolica
1730 Msza Święta z nauką ogólną

Nauka stanowa dla młodzieży

Bukowsko

 

 

Wtorek – 20 III 2018 r.

900 Msza Święta z nauką ogólną Bukowsko
1600 Msza Święta na zakończenie rekolekcji Wolica
1730 Msza Święta na zakończenie rekolekcji Bukowsko

“Miłości bez Krzyża nie znajdziecie, a Krzyża bez miłości nie uniesiecie”
św. Jan Paweł II

 

NABOŻEŃSTWA PASYJNE

krzyż

DROGA KRZYŻOWA

 

Bukowsko:

godz. 1700 (dla wszystkich; po zakończeniu Eucharystia)

godz. 1900 (dla młodzieży)

Wolica:

godz. 1700 (dla wszystkich; po zakończeniu Eucharystia)

 

GORZKIE ŻALE

 

Bukowsko:

godz. 1500 (następnie Eucharystia)

Wolica:

godz. 915 (po zakończeniu Eucharystii)

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU W INTENCJI POWOŁAŃ

W środę (tj. 03.01.2018 r.) w naszej parafii będzie miała miejsce całodniowa adoracja podczas której będziemy prosić o nowe powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o potrzebne łaski dla osób, które są już na drodze służby Bogu i ludziom. 

adoracja

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH PARAFIAN DO WŁĄCZENIA SIĘ W MODLITWĘ

według niniejszego planu:

Godzina

Numery
700 – 800 1-40
800 – 900 41-80
900 – 1000 81-120
1000 – 1100 121-160
1100 – 1200 161-200
1200 – 1300 201-240
1300 – 1400 241-280
1400 – 1500 281-320
1500 – 1600 321-360
1600 – 1700

361-400


Parafianie z Tokarni, Karlikowa i Wolicy proszeni są o przybycie na adorację  w dogodnym dla siebie czasie.