Komunikaty Kurii Metropolitalnej – 29 maja 2020

Komunikaty Kurii Metropolitalnej w Przemyślu


I. W kościołach i innych miejscach sprawowania kultu religijnego zniesiony zostaje limit osób.
II. Zniesienie liczby uczestników dotyczy również uroczystości pogrzebowych.
III. Od niedzieli 7 czerwca 2020 r. włącznie zostaje odwołana dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach świętych.
IV.Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (11 czerwca br.), dopuszcza się zorganizowanie tradycyjnej procesji eucharystycznej, jednak z zachowaniem obowiązującego limitu 150 osób.
V. Przywrócona zostaje praktyka odwiedzin chorych w ich domach z racji I piątku miesiąca.
VI. Zachęca się wiernych do tradycyjnej praktyki I piątków i sobót miesiąca.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
przemyska.pl/komunikaty-kurii-metropolitalnej

Ogłoszenia lokalne – 24.05.2020r.

W dniu 8 czerwca na terenie naszej gminy firma prowadząca działalność humanitarno – edukacyjną w krajach potrzebujących przeprowadzi zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Odpady należy dostarczyć na plac przy remizie OSP w Bukowsku do godziny 11.00 .
Jednocześnie Urząd Gminy zwraca się do mieszkańców, którzy zgłosili do odbioru sprzęt elektryczny z prośbą aby nie oddawać powyższego sprzętu w dniu zbiórki organizowanym przez gminę lecz wesprzeć akcję charytatywną w dniu 8 czerwca.
Wykaz sprzętu znajduje się na tablicach ogłoszeń.

Drodzy mieszkańcy, przyjaciele i sympatycy OSP Bukowsko!

W związku z rozpoczętą już zbiórką funduszy na zakup nowego wozu gaśniczo – ratowniczego dla jednostki OSP Bukowsko, zwracamy się do Was z prośbą o wsparcie finansowe naszego szczytnego celu.
Jest on nie tylko potrzebą samych druhów, lecz jest to dobro nasze wspólne, które będzie służyć nam wszystkim.
Druhowie OSP Bukowsko w dniu 31 maja tj. niedziela po południu zapukają do waszych drzwi, przyjmijmy ich dobrym słowem i hojnym datkiem.
Ponadto Druhowie wychodzą również z inicjatywą zbiórki złomu na ten cel.
Miejscem składowania złomu będzie plac obok remizy. Jeżeli ktoś potrzebowałby pomocy w przewiezieniu złomu proszony jest o kontakt z sołtysem Jerzym Rakoczy.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy i polecamy opiece Świętego Floriana.

Druhowie OSP Bukowsko

Więcej ogłoszeń parafialnych oraz intencje Mszy znajduje się w zakładce “Ogłoszenia“.

Ponieważ przez czas trwania epidemii taca w kościele nie zawsze jest zbierana. Dlatego poniżej podajemy konto parafialne na które możemy wpłacać dobrowolne datki na utrzymanie parafii i instytucji diecezjalnych, które muszą funkcjonować. Numer konta podany jest również w gablocie.
Za złożone ofiary składamy serdeczne podziękowanie. Bóg zapłać.

Bank Nowy BFG S. A Parafia Podwyższenia Krzyża Św. w Bukowsku.
Nr konta: 02864200022001004263890001

Chrystus Zmartwychwstał. Alleluja!

Drodzy Parafianie!


Wiemy że tegoroczne święta są trudne. Sami to czujemy, wiele razy też to słyszeliśmy, ale to nie oznacza, że Chrystus nie Zmartwychwstał! On żyje!
Dlatego pragniemy Wam życzyć, aby świętowanie Paschy Chrystusa nie było pozbawione radości i nadziei. Życzymy Wam wielu łask od Tego, który pokonał śmierć, radości Wielkanocnego poranka, nadziei wypływającej z pustego grobu, tak po ludzku zdrowie, bo wiemy jak jest ulotne. A przede wszystkim życzymy tęsknoty…… Za Eucharystią,za Bogiem, za Jezusem obecnym w moim sercu
w Komunii Świętej, za bratem i siostrą obecnym obok mnie w kościelnej ławce.
I trochę może za nami.
Bo my za wami tęsknimy bardzo. Nawet nie wiecie co dzieje się w naszych sercach w czasie Eucharystii przy prawie pustym Kościele, kiedy szukamy znajomych twarzy w miejscach gdzie zawsze byli. Ale odwagi!
Jak powiedział Jezus do niewiast: “Nie bójcie się Ja jestem”.
Na świętowanie Zmartwychwstania Chrystusa z serca Wam błogosławimy.

Wasi Duszpasterze

Zarządzenie Metropolity Przemyskiego z 25 marca 2020 r.

Poruszane tematy:
I. MSZA ŚWIĘTA
II. POGRZEBY
III. KOMUNIA ŚWIĘTA
IV. SPOWIEDŹ
V. NABOŻEŃSTWA
VI. SPOTKANIE MŁODYCH ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ
VII. TRIDUUM PASCHALNE
VIII. ZGROMADZENIA ZAKONNE
IX. UROCZYSTOŚCI I KOMUNII ŚWIĘTEJ

Bezpośredni link do zarządzenia:
https://przemyska.pl/2020/03/25/zarzadzenie-metropolity-przemyskiego-z-25-marca-2020-r/

Na samym dole komunikatu znajdują się pliki do pobrania między innymi modlitwa na poświęcenie pokarmów przy stole w domu ” Błogosławieństwo stołu wielkanocnego “.

Komunikat Metropolity Przemyskiego w związku z apelem Ojca Świętego Franciszka

Nawiązując do prośby Ojca Świętego Franciszka serdecznie proszę, aby w środę 25 marca br. w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego o godzinie 12.00, we wszystkich kościołach w Archidiecezji, kapłani odmówili Anioł Pański, modlitwę Ojcze nasz i 3 razy Zdrowaś Maryjo w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych.

Jednocześnie Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Angelo Bagnasco przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) prosi, aby tego dnia odmówić również poniższą modlitwę.

„Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia.

Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym.

Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.

Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!”

Źródło:
https://przemyska.pl/2020/03/24/komunikat-metropolity-przemyskiego-w-zwiazku-z-apelem-ojca-swietego-franciszka/?fbclid=IwAR3zozRUNVoci8Sw71gIht9UGCT0ObsawOf6kzflxTXn9Gm1k5BqtI14r6k

Ogłoszenie parafialne! 22.03.2020

Drodzy Parafianie!
Myślę, że nikt z nas nie spodziewał się, że doczeka takiego czasu jaki przeżywamy obecnie. W najczarniejszych snach nie śniło się nam, że przyjdzie czas kiedy to co oczywiste już oczywiste nie będzie.
I tak będzie z nadchodzącymi Świętami Wielkanocnymi.
To będą trudne Święta i wielka lekcja dla każdego z nas.
Na pewno nie będzie spowiedzi parafialnej do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni dlatego jesteśmy dla Was w konfesjonale codziennie od godz. 16.30.
Zachęcamy aby nie odkładać spowiedzi na później ponieważ my też musimy kierować się względami bezpieczeństwa. Na konfesjonałach są dodatkowe folie które są na bieżąco dezynfekowane. Co do przeżywania samego Triduum Paschalnego i Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego będziemy informować na bieżąco na grupie facebookowej oraz stronie parafialnej ponieważ sytuacja jest dynamiczna i co chwile wychodzą nowe wskazania.
Zapewniam Was o modlitwie w Waszej intencji i proszę także o modlitwę za nas. Na ten trudny czas niech dodadzą na nadziei słowa Jezusa skierowane do uczniów i niewiast po Zmartwychwstaniu:
Nie bójcie się! oto jestem z Wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata”

Komunikat Kurii Metropolitalnej

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, które ogranicza sprawowanie kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, mając na uwadze, że ww. ograniczenia nie stosuje się w przypadku, gdy liczba uczestników zgromadzenia wynosi nie więcej niż 50 osób, wliczając w to organizatora i osoby działające w jego imieniu, a także w nawiązaniu do pkt. 7. Zarządzenia Metropolity Przemyskiego z dnia 13 marca 2020 r., w poczuciu odpowiedzialności za siebie nawzajem oraz w trosce o zdrowie i życie, proszę o przekazanie – wszelkimi dostępnymi środkami medialnymi i komunikacyjnymi – wiernym przebywającym na terenie Archidiecezji Przemyskiej zachęty do skorzystania z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestnictwa w kościele we Mszy Świętej. Dyspensa zostaje rozszerzona na wszystkie osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w Eucharystii ze względu na ograniczenia państwowe.
Wiernych korzystających z dyspensy prosimy o korzystanie z transmisji radiowych i telewizyjnych, w szczególności przeprowadzanych
przez Radio FARA.

Jednocześnie prosimy wiernych, którzy po przyjściu do kościoła stwierdzą większą niż wymaganą Rozporządzeniem ilość uczestników liturgii, aby skorzystali z Mszy odprawianych w innych godzinach.
W przypadku przebywających w parafii kilku kapłanów, można celebrować Eucharystię dla wymaganej grupy wiernych w innych pomieszczeniach np. salach katechetycznych, z zachowaniem przepisów liturgicznych oraz wymaganych środków ostrożności i higieny.

W mocy pozostaje zachęta, by zwiększyć ilość Mszy Świętych sprawowanych w dni świąteczne, po to, by wierni mogli skorzystać z Eucharystii. Kapłanów proszę jednak, by dostosowali się w tym względzie do dozwolonej przepisami liturgicznymi ilości celebrowanych Mszy świętych w niedzielę i święta.
Udział wiernych w nabożeństwach Gorzkich Żali i drogi krzyżowej podlega tym samym przepisom i ograniczeniom.

Dobremu i miłosiernemu Bogu, do którego modlimy się w tym trudnym czasie w naszych domach oraz w osobistej modlitwie w kościołach i kaplicach, polecajmy siebie, nasze rodziny, służby medyczne oraz wszystkich mieszkańców naszej Ojczyzny.

12 Niedziela Zwykła – 21.06.2020r.

 1. Trwa miesiąc czerwiec. Zachęcamy wszystkich do udziału w nabożeństwach do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
 2. W środę Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.
 3. W tym tygodniu zakończenie roku szkolnego . Podziękujmy Panu Bogu za szczęśliwie przeżyty rok szkolny i otrzymane łaski. Dzieci i młodzież zachęcamy do spowiedzi codziennie przed Mszą Świętą. W ramach podziękowania za rok szkolny zapraszamy na Msze Święte o godzinie 18.00 .
 4. Za ofiary złożone w ostatnią niedzielę na prace prowadzone w parafii wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne podziękowanie – “Bóg zapłać!”.
 5. W najbliższą sobotę o godzinie 12.00 i niedzielę na sumie druga grupa dzieci będzie przystępować do I Komunii Świętej. Spowiedź dla dzieci i ich rodzin w piątek od godziny 17.00 i w sobotę od godziny 17.00 .
 6. Tygodnik “Niedziela” do odebrania w zakrystii.
 7. Sprzątanie i ubieranie kościoła w piątek o godzinie 9.00 – rodzice dzieci I Komunijnych.

Intencje mszalne 22 – 28 VI 2020 r.

Intencje mszalne
22 – 28 VI 2020 r.

Poniedziałek 1800 + Józef, Franciszka Grześ i zmarli z rodziny

 

+ Helena Kozłowska

 

Ks. Henryk + Helena i Kazimierz Kotecki (greg)
Ks. Antoni + Kowal Stanisław

Wtorek 1800 + Orybkiewicz Wanda i zmarli z rodziny

 

+ Tadeusz Kutiak

 

Ks. Henryk + Helena i Kazimierz Kotecki (greg)
Ks. Antoni + Kowal Stanisław

Środa

Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

1800 + Chrząszcz Jan i zmarli z rodziny

 

+ Tomasz Chodakowski i zmarli z rodziny

 

Ks. Henryk + Helena i Kazimierz Kotecki (greg)
Ks. Antoni + Kowal Stanisław

Czwartek 1800 + Maria, Bronisław Wojciech Podgórscy z rodziny Bochnak, Kotecki i Kielniak

 

+ Helena Kozłowska

Wolica + Janina i Adolf Szaszowski
 

Ks. Henryk + Helena i Kazimierz Kotecki (greg)

Piątek 1800 + Ignacy Roczniak

 

+ Helena Kozłowska

 

Ks. Henryk + Helena i Kazimierz Kotecki (greg)

Sobota 1800 + Podziękowanie za łaski z prośbą o dalsze Błogosławieństwo Boże w 25 rocznicę ślubu

 

+ Helena Kozłowska

1200 I Komunia Święta
 

Ks. Henryk + Helena i Kazimierz Kotecki (greg)

Niedziela 730 + Cecylia, Paweł, Edward Chrząszcz i zmarli z rodziny
1100 I Komunia Święta
1500 + Anna Czekańska
Wolica + Jan i Cecylia ; Stanisław Albinę Nowak
 

Ks. Henryk + Helena i Kazimierz Kotecki (greg)

11 Niedziela Zwykła – 14.06.2020r.

 1. Dzisiaj zbiórka na prace, które będą prowadzone w parafii.
  Składamy serdeczne podziękowania tym wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia Uroczystości Bożego Ciała (Panu organiście, strażakom, ministrantom, lektorom, dzieciom sypiącym kwiaty, dziewczętom, które niosły obrazy i wszystkim za pobożny udział w procesji.
 2. Trwa oktawa Bożego Ciała . Msza Święta z procesją w tygodniu o godzinie 18.00.
  W Wolicy – o godzinie 16.45.
 3. W czwartek zakończenie oktawy Bożego Ciała. Po procesji obrzęd błogosławieństwa wianków i dzieci. Zachęcamy do licznego udziału w procesjach oktawy Bożego Ciała wszystkich wiernych aby oddać należną cześć Chrystusowi, który został z nami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Zachęcamy dzieci do sypania kwiatów, dziewczęta ze szkoły podstawowej i średniej do niesienia obrazów. Zachowajmy te piękne stare tradycje i przekazujmy je następnym pokoleniom.
 4. W tym tygodniu w piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, Światowy Dzień modlitw o uświęcenie kapłanów. Nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 5. We wtorek o godzinie 18.30 spotkanie młodzieży z klasy VIII w związku z bierzmowaniem.
 6. W najbliższą niedzielę na sumie rocznica I Komunii Świętej. Spowiedź w sobotę od godziny 17.00. Kto nie może w sobotę to spowiadamy codziennie w tygodniu.
 7. Sprzątanie i ubieranie kościoła
  w sobotę o godzinie 9.00 – rodzice dzieci z I rocznicy Komunii Świętej.
 8. Tygodnik “Niedziela” do odebrania w zakrystii.

Intencje mszalne 15 – 21 VI 2020 r.

Intencje mszalne
15 – 21 VI 2020 r.

Poniedziałek 1800 + Halina, Wacław Starzewscy

 

+ Helena Kozłowska

Wolica + zaj. Cypcarz
 

Ks. Henryk + Helena i Kazimierz Kotecki (greg)
Ks. Antoni + Kowal Stanisław

Wtorek 1800 + Franciszek Rakoczy i Adam

 

+ Helena Kozłowska

Wolica + Dziękczynna za zdrowie z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
 

Ks. Henryk + Helena i Kazimierz Kotecki (greg)
Ks. Antoni + Kowal Stanisław

Środa 1800 + Duduś Stanisławę, Karol i Władysław

 

+ Helena Kozłowska

Wolica + O zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie
O szczęśliwe zdanie egzaminu
 

Ks. Henryk + Helena i Kazimierz Kotecki (greg)
Ks. Antoni + Kowal Stanisław

Czwartek 1800 + Kazimierz Żytka

 

+ Helena Kozłowska

Wolica + rez. Grochoła
 

Ks. Henryk + Helena i Kazimierz Kotecki (greg)
Ks. Antoni + Kowal Stanisław

Piątek 1800 + Genowefa, Feliks Zabiega

 

+ Helena Kozłowska

 

Ks. Henryk + Helena i Kazimierz Kotecki (greg)
Ks. Antoni + Kowal Stanisław

Sobota 1800 + Albinę, Andrzeja, Zygmunta Kielniak

 

+ Helena Kozłowska

 

Ks. Henryk + Helena i Kazimierz Kotecki (greg)
Ks. Antoni + Kowal Stanisław

Niedziela 730 + Jan Stawarczyk
1100 Rocznica I Komunii Świętej
1500 + Jan
Wolica + rez. Hnat
 

Ks. Henryk + Helena i Kazimierz Kotecki (greg)
Ks. Antoni + Kowal Stanisław

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej – 07. 06. 2020 r.

 1. Dziś kończy się w kościele okres Komunii Świętej wielkanocnej.
  Dzisiaj po Mszy Świętej Adoracja Najświętszego Sakramentu. Na sumie zmiana tajemnic różańcowych. Taca przeznaczona jest na Seminarium Duchowne w Przemyślu. Przypominamy o wpłatach na służbę kościelną.
 2. W czwartek Uroczystość Bożego Ciała. Ze względu na ograniczenia i zarządzenia kurialne Msze Święte będą odprawiane jak w każdą niedzielę:
  W Bukowsku: 7.30 ; 11.00 i po południu o 15.00 .
  W Wolicy – 9.30 .
  Po każdej Mszy Świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu i procesja wokół kościoła. Na procesję zapraszamy dzieci do sypania kwiatów.
 3. W piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Dyspensy udzielił ks. abp Adam Szal.
 4. Tygodnik “Niedziela” do odebrania w zakrystii.
 5. Sprzątanie i ubieranie kościoła w środę o godzinie 19.00 .
  Msze Święte w tygodniu są odprawiane o godzinie 18.00.

Intencje mszalne 08 – 14 VI 2020 r.

Intencje mszalne

08 – 14 VI 2020 r.

Poniedziałek 1800 + Bronisław Chrząszcz

 

+ Rzydzik Janina

 

Ks. Grzegorz + Bronisławę Słyszyk (greg)
Ks. Henryk + Helena i Kazimierz Kotecki (greg)
Ks. Krzysztof + Kowal Stanisław
Ks. Antoni + Kowal Stanisław

Wtorek 1800 + Ćwiąkała Feliks

 

+ Helena Kozłowska

 

Ks. Grzegorz + Bronisławę Słyszyk (greg)
Ks. Henryk + Helena i Kazimierz Kotecki (greg)
Ks. Krzysztof + Kowal Stanisław
Ks. Antoni + Kowal Stanisław

Środa 1800 + Jan Słyszyk

 

+ Maria, Andrzej, Ludwikę i Czesław z rodziny Pleśniarskich

 

Ks. Henryk + Helena i Kazimierz Kotecki (greg)
Ks. Krzysztof + Kowal Stanisław
Ks. Antoni + Kowal Stanisław

Czwartek

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

730 + Michał i Ania Turskich, Stanisław i Kazimierz Żytka
1100 Za parafian
1500 Helena Kozłowska
Wolica + Agnieszka Jaworska
 

Ks. Henryk + Helena i Kazimierz Kotecki (greg)
Ks. Krzysztof + Kowal Stanisław
Ks. Antoni + Kowal Stanisław

Piątek 1800 + Ignacy Roczniak

 

+ Janina Władysław Chrząszcz; Zofia Władysław Duduś

Wolica + rez. Klimek
 

Ks. Henryk + Helena i Kazimierz Kotecki (greg)
Ks. Krzysztof + Kowal Stanisław
Ks. Antoni + Kowal Stanisław

Sobota 1800 + Antoni Grochoła

 

+ Jan i Bronisławę Szelka

Wolica + Jan, Piotr i zmarli z rodziny
 

Ks. Henryk + Helena i Kazimierz Kotecki (greg)
Ks. Krzysztof + Kowal Stanisław
Ks. Antoni + Kowal Stanisław

Niedziela 730 + Stanisław Pszonak oraz Janina
1100 Za parafian
1500 + Kazimierz Zytka i zmarli z rodziny
Wolica + Anna
 

Ks. Henryk + Helena i Kazimierz Kotecki (greg)
Ks. Krzysztof + Kowal Stanisław
Ks. Antoni + Kowal Stanisław

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – 24. 05. 2020 r.

 1. Dziś Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, w naszej archidiecezji święcenia diakonatu.
  Otaczamy modlitwą nowo wyświęconych diakonów.
 2. Trwa nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego.
 3. W sobotę w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu święcenia prezbiteratu.
  Otaczamy modlitwą kandydatów do święceń.
 4. Za tydzień, w niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, kończy się okres wielkanocny.
 5. Prośba do wszystkich aby robiąc porządki na cmentarzu nie wyrzucać śmieci, zniczy, butelek w świerki rosnące koło cmentarza.
 6. Tygodnik “Niedziela” do odebrania w zakrystii.
 7. Sprzątanie i ubieranie kościoła w sobotę o godzinie 9.00 .
  Spotkanie dla rodziców dzieci z klasy przeżywających rocznicę I Komunii Świętej
  będzie w przyszłą niedzielę po Mszy Świętej o godzinie 11.00 (w Kościele).

W dniu 8 czerwca na terenie naszej gminy firma prowadząca działalność humanitarno – edukacyjną w krajach potrzebujących przeprowadzi zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Odpady należy dostarczyć na plac przy remizie OSP w Bukowsku do godziny 11.00 .
Jednocześnie Urząd Gminy zwraca się do mieszkańców, którzy zgłosili do odbioru sprzęt elektryczny z prośbą aby nie oddawać powyższego sprzętu w dniu zbiórki organizowanym przez gminę lecz wesprzeć akcję charytatywną w dniu 8 czerwca.
Wykaz sprzętu znajduje się na tablicach ogłoszeń.

Drodzy mieszkańcy, przyjaciele i sympatycy OSP Bukowsko!

W związku z rozpoczętą już zbiórką funduszy na zakup nowego wozu gaśniczo – ratowniczego dla jednostki OSP Bukowsko, zwracamy się do Was z prośbą o wsparcie finansowe naszego szczytnego celu.
Jest on nie tylko potrzebą samych druhów, lecz jest to dobro nasze wspólne, które będzie służyć nam wszystkim.
Druhowie OSP Bukowsko w dniu 31 maja tj. niedziela po południu zapukają do waszych drzwi, przyjmijmy ich dobrym słowem i hojnym datkiem.
Ponadto Druhowie wychodzą również z inicjatywą zbiórki złomu na ten cel.
Miejscem składowania złomu będzie plac obok remizy. Jeżeli ktoś potrzebowałby pomocy w przewiezieniu złomu proszony jest o kontakt z sołtysem Jerzym Rakoczy.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy i polecamy opiece Świętego Floriana.

Druhowie OSP Bukowsko

Intencje mszalne 24 – 31 V 2020 r.

Intencje mszalne

24 – 31 V 2020 r.

Poniedziałek 1800 + Czesław Pleśniarski

 

+ Katarzyna, Jan Stawarczyk

 

Ks. Grzegorz + Bronisławę Słyszyk (greg)
Ks. Ryszard + Kazimierz Kotecki (greg)
Poza parafią + Gembuś Roman
Ks. Marek + Helena Kozłowska
Ks. Krzysztof + Żytka Wanda

Wtorek 1800 + Zuzanna Pleśniarska, Wanda Górnik

 

+ Zuzanna i Jan Stępień

 

Ks. Grzegorz + Bronisławę Słyszyk (greg)
Ks. Ryszard + Kazimierz Kotecki (greg)
Poza parafią + Gembuś Roman
Ks. Marek + Helena Kozłowska
Ks. Krzysztof + Kowal Stanisław
Ks. Antoni + Kowal Stanisław

Środa 1800 + Bartłomiej Prajznar i Włodzimierz

 

+ Kazimierę, Pawła, Józefa Szaszowskich

 

Ks. Grzegorz + Bronisławę Słyszyk (greg)
Ks. Ryszard + Kazimierz Kotecki (greg)
Ks. Marek + Helena Kozłowska
Ks. Krzysztof + Kowal Stanisław
Ks. Antoni + Kowal Stanisław

Czwartek 1800 + Helena Kozłowska

 

+ Kamyk Augustyn

Wolica + Katarzyna Hujsak
 

Ks. Grzegorz + Bronisławę Słyszyk (greg)
Ks. Ryszard + Kazimierz Kotecki (greg)
Ks. Marek + Helena Kozłowska
Ks. Krzysztof + Kowal Stanisław
Ks. Antoni + Kowal Stanisław

Piątek 1800 + Helena Kozłowska

 

+ Maria i Jan Kowalik

 

Ks. Grzegorz + Bronisławę Słyszyk (greg)
Ks. Ryszard + Kazimierz Kotecki (greg)
Ks. Marek + Helena Kozłowska
Ks. Krzysztof + Kowal Stanisław
Ks. Antoni + Kowal Stanisław

Sobota 1800 + Genowefa Chodakowska

 

+ Janina Bochnak, Jan Łuszcz, Izabela Leśniak

 

Ks. Grzegorz + Bronisławę Słyszyk (greg)
Ks. Ryszard + Kazimierz Kotecki (greg)
Ks. Marek + Helena Kozłowska
Ks. Krzysztof + Kowal Stanisław
Ks. Antoni + Kowal Stanisław

Niedziela

Zesłanie Ducha Świętego

730 + Podziękowanie za łaski z prośbą o dalsze błogosławiństwo Boże w rocznicę urodzin Adasia
1100 Za parafian
1500 Genowefa Chodakowska
Wolica + Andrzej
 

Ks. Grzegorz + Bronisławę Słyszyk (greg)
Ks. Krzysztof + Kowal Stanisław
Ks. Antoni + Kowal Stanisław